FÖRETAGSHÄLSA

Vi skräddarsyr det upplägg som passar er bäst sett från behov, önskemål och möjligheter!


Företagsträning är inte en kostnad utan en investering som ger tillbaka i mångfaldFÖRETAGSHÄLSA!

Vi skräddarsyr det upplägg som passar er bäst sett från behov, önskemål och möjligheter. Cirkelträning i en närliggande park, löpning i skog eller kanske pulshöjande aktiviteter i era lokaler.
Vi hittar aktiviteter som passar er.


Vi har föreläsningar, gruppträning och kostrådgivning


 • Medarbetare mår bättre och orkar mer
 • Stärkt arbetsgivarvarumärke och synligt hälsoprogram
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Sänkta kostnader för sjukvård och rehabilitering
 • Bidrar till ökad produktivitet
 • Bättre teamwork och gemenskap


För ett friskare företag!


FÖRETAGSTRÄNING MED OSS


 • Vi anpassar alla träningar och aktiviteter efter deltagarna. 

 • Vi skapar en upplevelserik atmosfär kring träning och hälsa – som alla kan vara med på.

 • Må bra hemma och på jobbet med företagsträning.


"Att träna tillsammans gör att träningen blir roligare , ökar teamkänslan hos företaget och främjar ökat trivsel på arbetsplatsen"

VARFÖR FÖRETAGSTRÄNING MED OSS?


 • Vi vill aktivera era anställda och inspirera alla – oavsett träningsbakgrund. Det är viktigt att det finns träning och aktiviteter som motiverar alla att vara med.
 • Vi har möjlighet att åka ut till ert företag och hålla i träning på plats, antingen i grupp eller individuellt.

 • Vi jobbar med hälsocoachning för enskild individ, där vi bland annat gör en kroppsanalys med hjälp av BIA-våg samt blodtrycksmätare, ser över fysisk och psykisk status.

Företagsträning är inte en kostnad utan en investering som ger tillbaka i mångfald